Kontakt os på Tlf.: +45 73 70 96 09 – kontakt@trailsurfers.dk for priser, levering og lagerstatus.

Vi er Officiel leverandør af IBIS i Danmark.

 

På aprilsnar-dagen i 1981 hængte Scot Nicol sin skilt op på en sjov lille butik et par miles øst for Mendocino, Californien. På den dag blev Ibis startet uden penge og uden en plan. I dag er IBIS beliggende i Santa Cruz med omkring 40 mennesker, der arbejder hos Ibis. Vores 5 ejere arbejder alle fuldtid for virksomheden. Hans Heim er vores administrerende direktør, Tom Morgan er vores præsident, Colin Hughes leder vores ingeniørafdeling, Roxy Lo er vores designer, og Scot forsøger at blive ude af vejen.

Tilbage i 2011 på vores 30-års fødselsdag besluttede vi at opsummere nogle historier og højdepunkter og tage en tur ned ad medmor lane. Vi støvede gamle fotoalbums af, gennemgik arkiverne og forsøgte at huske ting, der længe var glemt (60’erne var hårde for nogle af os). Vi nåede til 25 historier, så blev vejret godt, og vi byttede tastaturerne ud med pedaltråd. Vi har stadig omkring 20 års historie, der skal skrives.

 

On April Fools day of 1981, Scot Nicol ​hung up his shin­gle” on a funky lit­tle shop a few miles east of Men­do­ci­no Cal­i­for­nia. On that day, Ibis was start­ed with­out mon­ey and with­out a plan. Today we’re locat­ed in San­ta Cruz with 40 (or so) peo­ple work­ing at Ibis. Our 5 own­ers all work full time for the com­pa­ny. Hans Heim is our CEO, Tom Mor­gan is our pres­i­dent, Col­in Hugh­es leads our engi­neer­ing depart­ment, Roxy Lo is our design­er and Scot tries to stay out of the way.

Back in 2011 on our 30th birth­day, we decid­ed to recap a few sto­ries and high­lights and take a trip down mem­o­ry lane. We dust­ed the cob­webs off the old pho­to albums, went through the archives and tried to remem­ber stuff long since for­got­ten (the 60’s were rough on some of us). We made it to 25 sto­ries, then the weath­er got good and we trad­ed typ­ing for ped­al­ing. We’ve still got about 20 years of his­to­ry to write.